• Sun, Apr 05, 2020
  • 04:11:11 AM
  • Bucuresti

Lacul Dumbrăvița

Orar

Luni - Duminica: 07.00 - 18.30

Taxe

35 RON/persoană/3 beţe /12 ore 

70 RON/persoană/3 beţe /24 ore 

Localizare:

Depresiunea Bârsei, jud. Braşov, la 25 km N de Municipiul Braşov, pe DN 1, care leagă Braşovul de Sibiu, spre comuna Dumbrăviţa. Cuprinde: un lac de acumulare şi un sistem de eleştee piscicole, totalizând 414 ha.

Descriere:

Este unul dintre cele mai reprezentative locuri de popas a păsărilor din Transilvania.

Arie naturală protejată (H.G. 2151/2004) şi Sit Ramsar – Zonă Umedă de Importanţă Internaţională.

Pe lângă luciul de apă cuprinde vegetaţie emersă şi acvatică (stuf, papură, rogoz) pe malul vestic al lacului şi pe unele eleştee (60 ha), pâlcuri de salcie, fâneţe, păşuni.

Singurul loc din Transilvania şi unul dintre puţinele locuri din ţară unde stârcul cenuşiu cuibăreşte în stuf.

Singurul loc de cuibărit al egretei mari, din interiorul lanţului carpatic.

Ce putem pescui?

Lacul Dumbrăviţa şi pârâul Hamaradia sunt două dintre atracţiile pescarilor sportivi din judeţul Braşov. Acestea sunt foarte cunoscute pentru peştele lor şi pentru condiţiile de pescuit oferite. 

Aici putem pescui: crap, caras, crap fitifag, biban, oblete, clean, ghiborţ, roşioară, dar şi alţi peşti.

Ce putem vedea?

Vegetaţie emersă şi acvatică.

Păsări de apă şi habitatele lor (peste 200 de specii de păsări, unele dintre ele fiind incluse în directivele şi convenţiile internaţionale privind protecţia faunei: buhaiul de baltă, stârcul roşu, raţa roşie, cârstelul de câmp, etc.).

Regulament:

1. Pescarul nu are un stand stabilit: fiecare cum vine se aşează pe locul liber. Contra-cost se fac rezervări. 

2. Doar la barajul Dumbrăviţa este acces cu maşina până lângă lac şi se poate campa inclusiv noaptea, dar se va pescui doar în programul stabilit în timpul zilei. Pescuitul pe timpul nopţii este strict interzis.

3. Cantitatea maximă care se poate pescui este de 5 kg. Peste această cantitate (dacă se va dori păstrarea peştelui) se va achita contravaloarea extra kilogramelor la preţul zilei, stabilit de managementul societăţii .

4. Sunt admise maxim 3 undiţe/ pescar/bon (fără eventuale rezerve). Undiţele vor avea monturi cu maxim 2 cârlige. 

5. Scăldatul este strict interzis. 

6. Ne rezervăm dreptul de a vă cere să părăsiţi perimetrul proprietăţii Doripesco dacă vă aflaţi în stare de ebrietate.

7. Pescarii au obligaţia de a respecta natura, colegii pescari şi pe agenţii Doripesco. 

8. Agenţii Doripesco pot decide oprirea pescuitului în situaţia în care sunt descărcări electrice şi furtuni.

Orice încălcare a acestor articole duce la evacuarea pescarului de pe proprietatea Doripesco.

Articole